Tuesday, 27 September 2016

กลัวทำไมกับหนี้แค่นี้ เกษตรพอเพียงช่วยท่านได้

กลัวทำไมกับหนี้แค่นี้ เกษตรพอเพียงช่วยท่านได้
เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด ผมยังไม่เห็นใครทำเกษตร ตามแบบวิถีพอเพียงแล้วจนหรือกลับมาจนเลย มีตัวอย่างมากมายที่แต่ก่อน มีหนี้สินจากการเกษตรแบบผิดๆ หรือไปทำธุรกิจอื่นๆแล้ว เจ๊งไม่เป็นท่า พอหันมาทำเกษตรแบบพอเพียงชีวิตกลับพบความจริง พบแสงสว่างปลดหนี้สิ้นได้ ชีวิตกลับมาดี ครอบครัวกลับมาดี ได้ด้วยเกษตรแบบพอเพียงแบบไหนคือเกษตรแบบพอเพียง?


การพออยู่ พอมี พอกิน ปลูกกินเอง มีเหลือค่อยออกขายไม่สร้างหนี้เพิ่ม วิถีแบบค่อยเป็นค่อยไป ประยุกต์สิ่งของรอบตัว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นี้คือ วิถีและหลักคิด เพราะคนเราเมื่อมีหนี้มากก็จะดิ้นรนเพื่อให้หนี้นั้นพ้นไปไวๆ แต่กลับผิดมหันต์เพราะนั้นคือการที่เราต้องออกไปเสี่ยงอีกครั้งไม่มีสิ้นสุด ในการเขียยนต่อๆไปผมจะเอาหลักและแนวทางการปฎิบัติมาเผยแพร่ครับ ขอบคุณและโปรดติดตามครับ

Saturday, 30 July 2016

เกษตรทำเงิน

ทำอย่างไร ให้อาชีพเกษตร สร้างรายได้ และทำเงินให้เราแบบ ยั่งยืน เกษตรทำเงินนานๆ ให้ลูกให้หลานได้อยู่กินสบายๆ